OSHO NO DIMENSIONS MEDITACIJA

Tai yra aktyvi centravimosi meditacija besiremianti sufijų technikomis, kurias Osho išplėtė ir ištobulino. Jos esmė – kvėpavimo ir koordinuotų kūno judesių naudojimas, po kurių seka sukimasis, o jūsų energija centruojasi haroje, jūsų „gyvybinės energijos“ centre, esančiame kiek žemiau bambos. Iš ten jūs galite stebėti protą, patirti sąmoningumą ir vientisumą – kūnas juda visomis kryptimis, bet centras lieka nejudantis.

Meditacija trunka vieną valandą ir susideda iš trijų dalių. Pirmose dviejose dalyse akys lieka atmerktos, bet į nieką nesufokusuotos. Trečioje dalyje akys yra užmerktos. Meditacija atliekama su specialiai jai sukurta muzika, padedančia geriau įsijausti ir sekti besikeičiančias stadijas. Ji baigiasi, kai pasigirsta trys gongo dūžiai

Pirma dalis: 30 minučių

Tai yra šešių dalių judesių seka, kartojama nepertraukiamai ir lydima garso “Shoo”, kylančio iš jūsų bambos tiesiai į gerklę. Meditacijai tęsiantis, šis garsas padės jūsų judesiams tapti laisvesniais ir lengvesniais. Darykite judesius ir leiskite garsus su mylinčia širdimi ir centruotu dėmėsiu.

Pradėkite atsistoję į vieną vietą, kairę ranką uždėję ant širdies, o dešinę – ant haros centro arba bambos, laukite kol nuskambės varpelis, kuris duos signalą pradėti judesių seką:

1. Uždėkite abi rankas ant haros centro, rankų delnai nukreipti žemyn liečia vienas kitą; įkvėpkite per nosį, pakelkite rankas aukštyn link širdies centro. Iškvėpkite su garsu “Shoo“ ir grąžinkite savo kairę ranką atgal ant haros centro; tuo pat metu nukreipkite savo dešinę ranką pirmyn (delnu žemyn) ir dešine pėda ženkite vieną žingsnį pirmyn. Sugrįžkite į pradinę padėtį ir abi rankas sudėkite ant haros centro.

2. Pakartokite tą patį judesį veidrodiniu principu – šį kartą ženkite pirmyn su kaire ranka ir pėda. Sugrįžkite į pradinę padėtį; rankos – ant haros centro.

3. Kartokite šį judesį su dešine ranka ir pėda, šį kartą pasisukdami 90° į šoną į dešinę pusę. Sugrįžkite į pradinę padėtį ir abi rankas sudėkite ant haros centro.

4. Kartokite šį judesį su kaire ranka ir pėda dabar pasisukdami 90° į šoną į kairę pusę. Sugrįžkite į pradinę padėtį ir abi rankas sudėkite ant haros centro.

5. Kartokite judesį vėl dešine ranka ir pėda, pasisukdami 180° atgal pro dešinę pusę. Sugrįžkite į pradinę padėtį ir abi rankas sudėkite ant haros centro.

6. Kartokite šį judesį su kaire ranka ir pėda, dabar pasisukdami 180° prieš laikrodžio rodyklę atgal į kairę pusę. Sugrįžkite į pradinę padėtį ir abi rankas sudėkite ant haros centro.

Klubai ir akys visada turi žiūrėti rankos judėjimo kryptimi. Naudokite grakščius judesius tęstinėje, su muzikos ritmu derančioje tėkmėje. Ši meditacijos dalis prasideda iš lėto ir pamažu ima intensyvėti. Kol muzika ima palaipsniui greitėti, nejudančio centro ramybė darosi dar akivaizdesnė.

Gali būti, kad išsimušite iš dermės su kitais dalyviais. Jei tai nutiks, tiesiog sugrįžkite į tą patį ritmą kaip ir visi kiti.

Ši dalis baigsis kai muzika sustos.

Antra dalis: 15 minučių

Sukryžiavę rankas ant krūtinės, kelioms akimirkoms nusilenkite žemyn, jausdami dėkingumą visatai ir sau pačiam.

Kada pasikeis muzikos ritmas, pradėkite suktis į kairę arba į dešinę. Jei sukatės į dešinę, pradėkite su dešine koja ir dešine nuleista ranka, kairę ranką iškelkite virš galvos į kairę pusę. Jei sukatės į kairę – atvirkščiai, pradėkite judesius kaire koja ir ranka, o į viršų iškelkite dešinę ranką. Kai sukatės, vėliau galite sudėti rankas į tokią poziciją, kuri jums patogi. Sukitės, kaip tai  daro vaikai.

Jei prieš tai nesate sukęsi, pradėkite lėtai. Kai jūsų mintys ir protas prisiderins prie judesio, kūnas automatiškai ims suktis greičiau. Jei pradeda svaigti galva, sustokite keletui akimirkų ir tuomet vėl pradėkite. Kad užbaigtumėte sukimąsi, sulėtinkite greitį ir sustoję sukryžiuokite rankas ant krūtinės.

Trečioji dalis: 15 minučių

Atsigulkite ant pilvo užmerktomis akis, leiskite energijai, kurią surinkote, tekėti per jus. Jei jums nepatogu gulėti ant pilvo, atsigulkite ant nugaros. Dabar nereikia nieko daryti, tik būti.