OSHO NADABRAHMA MEDITACIJA

Nadabrahma yra gaudžianti meditacija – per gaudimą ir rankų judesius jumyse susiderina konfliktuojančios dalys ir taip į visa jūsų esybę ateina harmonija. Kai kūnas ir protas visiškai susivienija, jūs išsilaisvinate iš jų sukurtų apribojimų, tampate tiesiog jų stebėtoju. Šis savęs stebėjimas iš išorės atneša ramybę, tylą ir palaimą. 

 

„Nadabrahma – Tibeto meditacijos metodas, kuris būdavo atliekamas ankstų rytą. Meditaciją galima atlikti bet kuriuo dienos metu, individualiai ar su grupe, tačiau reikėtų būti tuščiu skrandžiu ir po jos likti neaktyviu mažiausiai 15 minučių. Meditacija tęsiasi vieną valandą ir turi tris dalis.“

Pirma dalis: 30 minučių

Atsisėskite laisvai, patogiai, užsimerkę. Pradėkite gausti sučiauptomis lūpomis, pakankamai garsiai, kad tai girdėtųsi kitiems meditacijos dalyviams ir savo balso gaudimu sukurkite vibraciją visame kūne. Galite vizualizuoti tuščiavidurį vamzdį ar tuščią indą, pripildytą tik gaudimo vibracijos. Taip gaudžiant ateis momentas, kai gaudimas tęsis lyg pats savaime, o jūs tapsite klausytoju. Čia nereikia naudoti specialios kvėpavimo technikos, jūs galite keisti gaudimo aukštį, jei jums norisi galima ramiai ir lėtai judėti.

Antra dalis: 15 minučių

Antra fazė yra padalinta į dvi dalis po 7,5 minutės.

Pirmoje – rankas laikydami delnais aukštyn judinkite jas apskritu judesiu į išorę. Pradėdami nuo bambos, abi rankas tieskite priekin, o po to jas išskirdami darykite du didelius simetriškus ratus – kaire ranka kairėje, dešine ranka dešinėje. Judesys turi būti toks lėtas, kad kartais atrodys, jog iš viso nėra jokio judesio. Delnai vėl susijungia apsukę ratus ties jūsų bamba. Jauskite, kad atiduodate energiją visatai į išorę.

Antroje – apgręžkite rankas delnais žemyn ir pradėkite jas judinti priešinga kryptimi. Dabar laikydami delnus šalia juos traukite link bambos ir atskyrę delnus ties kūno šonais sukite rankomis simetriškus ratus, sujungdami delnus ištiestomis rankomis priešais save. Jauskite, kad priimate visatos energiją į save.

Kaip ir pirmos dalies atveju jei kūnas nori švelniai judėti, nestabdykite to.

Trečia dalis: 15 minučių 

Nustokite atlikti rankų judesius ir toliau sėdėkite vidinėje tyloje.