OSHO MANDALA MEDITATION

Kiekvienas apskritimas turi savo centrą. Pirmos trys šios energingos ir galingos meditacijos dalys skirtos susicentruoti. Ketvirtoji – atsipalaiduoti. Tai dar vienas stiprus katarsinės meditacijos metodas, kuris sukuria energijos tėkmę išlaikant vidinį centrą.

 

Pirma dalis: 15 minučių

Atmerktomis akimis bėkite vietoje. Pradėkite lėtai, palaipsniui vis didindami greitį. Kelkite kelius taip aukštai, kaip įmanoma. Gilai ir lygiai kvėpuokite nukreipdami energiją vidun. Pamirškite protą, pamirškite kūną. Toliau bėkite.

Jei dėl kokios nors priežasties negalite atlikti bėgimo veiksmo, ar jums jis per sunkus, šioje dalyje atsigulkite ir kojomis „minkite dviratį“.

Antra dalis: 15 minučių

Atsisėskite užmerktomis akimis, atvira ir atpalaiduota burna. Sėdėdami pradėkite judėti iš juosmens, pirmyn ir atgal, į šonus, svyruokite aplink vertikalią ašį visomis kryptimis, kaip vėjyje šokanti nendrė. Tai sukoncentruos jūsų sužadintą energiją į bambos centrą.

Trečia dalis: 15 minučių

Atsigulkite ant nugaros, atsimerkite ir nejudindami galvos sukite akis pagal laikrodžio rodyklę. Plačiai sukite jas akiduobėse, lyg jos sektų didžiulio laikrodžio rodyklę. Sukite akis pamažu greitėdami, kiek tai įmanoma. Svarbu, kad burna būtų atvira, o žandikaulis atpalaiduotas, kvėpavimas minkštas ir lygus. Tai atves jūsų sukoncentruotą energiją į trečiosios akies centrą.

 

Ketvirta dalis: 15 minučių

Užsimerkite ir ramiai gulėkite.